DBH 3/ 3ºESO (23-24)

IRAKASGAIAK/ ASIGNATURAS

ORDUAK ASTEAN/ HORAS SEMANALES

Geografia eta Historia/ Geografía e Historia

3

Gaztelania eta Literatura/ Lengua Castellana y Literatura

3

Euskara eta Literatura/ Lengua Vasca y Literatura

3

Ingelesa/ Inglés

3

Matematika/ Matemáticas

3

Gorputz Hezkuntza/ Educación Física

2

Fisika eta Kimika / Física y Química

3

Biologia eta Geologia/ Biologia y Geologia (1)

3

Teknologia eta Digitalizazioa/ Tecnología y Digitalización

2

Musika/ Música

1

Tutoretza/ Tutoría

1

Erlijioa-Komunitaterako Proiektua/ Religión-Proyecto para la Comunidad

1

 

HAUTAZKO IRAKASGAIA/ ASIGNATURA OPTATIVA (1)

Frantsesa/ Francés

 Osasun Fisikoa eta Emozionala/ Salud Física y Emocional

Pentsamendu kritiko eta autonomoa/ Pensamiento crítico y autónomo

Kultura zientifikoa/ Cultura científica (2)

Adierazpen artistikoaren hastapenak/ Iniciación a la Expresión Artística (2)
 

2 ordutako ikasgai 1

1 asignatura de 2 horas

(1) Irakasgai bat aukeratu behar da/ Hay que elegir 1 asignatura.

(2) Ingelesez egin daiteke/ Se puede cursar en inglés.