ACEX-ESKOLAZ KANPOKO EKINTZA OSAGARRIAK DBH/Koordinatzailea: Juan Carlos Uriarte Bilbao


ACEX proiektua eskolaz kanpoko iharduerakaz eta iharduera osagarriekaz arduratzen da. Hona hemen aurtengo xedeak eta ekintzak:

 


1.    Gelaz kanpoko denbora betetzea (kirol esparrua): atsedenaldia, bazkal ostean.
2.    Asteburuko denbora librea erabiltzeko iradokizunak eskeintzea.
3.    Lagunak egin eta taldeko lana bultzatzea.
4.    Gorputz Heziketako helburuekaz bat egin: Ahalmen fisikoak, motrizak eta psikikoak garatzea.
5.    Kanpora irteteko gogoa ekiditzea
6.    Normalkuntzari esku bat luzatzea