DBH 1/ 1ºESO (23-24)

      IRAKASGAIAK/ ASIGNATURAS

      ORDUAK ASTEAN/ HORAS SEMANALES

Geografia eta Historia/ Geografía e Historia

3

Gaztelania eta Literatura/ Lengua Castellana y Literatura

3

Euskara eta Literatura/ Lengua Vasca y Literatura

3

Ingelesa/ Inglés

3

Matematika/ Matemáticas

4

Gorputz Hezkuntza/ Educación Física

2

Balio Etikoak/ Valores Eticos

2

Biologia eta Geologia/ Biologia y Geologia 

3

Musika/ Música

2

Plastika/ Plástica

1

Tutoretza/ Tutoría

1

Erlijioa-Komunitaterako Proiektua/ Religión-Proyecto para la Comunidad

1 

HAUTAZKO IRAKASGAIA/ ASIGNATURA OPTATIVA (1)

Frantsesa/ Francés

 Osasun Fisikoa eta Emozionala/ Salud Física y Emocional

Teknologia eta Digitalizaziorako Hastapenak /

 Introducción a la Tecnología y Digitalización

     

    1 x 2 

2

(1) Irakasgai bat aukeratu behar da/ Hay que elegir 1 asignatura