DBH 3/ 3ºESO

IRAKASGAIAK/ ASIGNATURAS

ORDUAK ASTEAN/ HORAS SEMANALES

Geografia eta Historia/ Geografía e Historia

3

Gaztelania eta Literatura/ Lengua Castellana y Literatura

3

Euskara eta Literatura/ Lengua Vasca y Literatura

3

Ingelesa/ Inglés

3

Matematika/ Matemáticas

3

Gorputz Hezkuntza/ Educación Física

2

Erlijioa-Balio Etikoak/ Religión-Valores Eticos

1

Fisika eta Kimika / Física y Química

3

Biologia eta Geologia/ Biologia y Geologia (1)

3

Teknologia/ Tecnología

2

Plastika/ Plástica

2

Musika/ Música

1

Tutoretza/ Tutoría

1

(1) Ingelesez egin daiteke/ Se puede cursar en inglés