DBH 4/ 4ºESO

IRAKASGAIAK/ ASIGNATURAS

ORDUAK ASTEAN/ HORAS SEMANALES

Geografia eta Historia/ Geografía e Historia

3

Gaztelania eta Literatura/ Lengua Castellana y Literatura

3

Euskara eta Literatura/ Lengua Vasca y Literatura

4

Ingelesa/ Inglés

3

Gorputz Hezkuntza/ Educación Física

2

Erlijioa-Balio Etikoak/ Religión-Valores Eticos

1

Matematika akademikoak/ Matemáticas Académicas

edo

Matematika Aplikatuak/ Matemáticas Aplicadas

 

4

Tutoretza/ Tutoría

1

ENBORREKO HAUTAZKO IRAKASGAIAK/ ASIGNATURAS TRONCALES OPTATIVAS

A AUKERA (1)

Biologia eta Geologia/ Biologia y Geologia

 Fisika eta Kimika / Física y Química

 Ekonomia/ Economia

Latina/ Latín

    

 

          2 x 3 

6

B AUKERA

Teknologia/ Tecnología

Lan Jarduerari Aplikatutako Zientziak/

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

Ekintzailetza eta Enpresa Jardueren Hastapenak/

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

 

    

 

 

 

   2 x 3 

 

 

6

HAUTAZKO IRAKASGAIA/ ASIGNATURA OPTATIVA (2)

Filosofia/ Filosofía

 Plastika/ Plástica

 Frantsesa/ Francés

 Informatika/ Informática

 Biologia eta Geologia/ Biologia y Geologia

 Fisika eta Kimika / Física y Química

 Ekonomia/ Economia

 Latina/ Latín

 

    

 

    1 x 3

 

3

(1) 2 irakasgai aukeratu behar dira/ Hay que elegir 2 asignaturas.

(2) Irakasgai bat aukeratu behar da/ Hay que elegir 1 asignatura.